Startsida

 • Översättning och tolkning

  Översättning och tolkning Tiina Sjelvgren är en flexibel och kundorienterad översättnings- och tolkningsbyrå som erbjuder tolkning och översättning i framför allt följande språkkombinationer:

  finska-svenska-finska
  finska-engelska-finska
  norska-finska
  danska-finska

  Via ett nätverk av kollegor är det möjligt att få översättnings- och tolkningstjänster även i andra språk. Behöver din text språkgranskas, redigeras eller lokaliseras? Det fixar vi!

 • Översättningar

  Tydlig och entydig kommunikation är viktigt. Ingen vill väl frivilligt ge utrymme för missförstånd utan kommunicera rätt och med korrekta termer. Därför behövs det språk- och översättningsproffs som bygger sitt kunnande på språkvård och terminologiskt arbete och som följer med samhällsutvecklingen både här hemma och i andra länder.

  En gedigen utbildning och mångårig erfarenhet av översättning och tolkning har gett mig en stadig grund att stå på. Hög kvalitet i arbetet är en förutsättning och ett måste. Översättningen ska förmedla samma känsla och innebörd som originalet.  

  Jag använder mig av CAT-verktyget (översättningsminnet) SDL Trados Studio. Det ger möjlighet att skapa skräddarsydda översättningsminnen för varje kund eller projekt och garanterar en konsekvent användning av projektrelaterade termer och meningar.   

  En god översättning skapar också mervärde för kundens affärsverksamhet och kommunikation.

  Finlands översättar- och tolkförbunds (FÖTF) allmänna villkor för översättningsarbete.

 • Kuva: Johannes Jansson/norden.org

  Tolkning

  Tolkning är muntlig återgivning av tal från ett språk till ett annat. Det behövs i olika situationer och miljöer: på internationella konferenser och sammanträden, i olika förhandlingar och i mer informella kontakter. Tolkning behövs även vid kontakt med myndigheter, t.ex. i rätten eller under ett polisförhör.

  Det finns olika typer av tolkning: konsekutiv-, simultan- eller viskningstolkning. En professionell tolk hjälper kunden att bedöma vilken tolkningsform som passar bäst för mötet.

  Låt dig inte skrämmas av språkbarriären – en professionell tolk möjliggör möten över språk- och kulturgränser. Hör gärna av dig för ytterligare information om tolkning!

  Jag följer tolkarnas yrkesetiska regler  som specificerar medlemmarnas yrkesmässiga skyldigheter och anställningsvillkor samt allmänna avtalsvillkor för tolkningsarbete.

  Läs mera: Konferenstolkarnas internationella branschorganisation AIICFÖTF 

 • Foto: Nikolaj Bock/norden.org

  Språkgranskning, redigering & lokalisering

  En välstrukturerad och genomtänkt text väcker läsglädje och skapar förtroende hos mottagaren. Och på motsvarande sätt ger en inexakt eller stilistiskt klumpig text en opålitlig eller till och med felaktig bild av temat. Därför är det viktigt att texter som beskriver företaget och dess tjänster är korrekta, välstrukturerade och flytande.

  Det är lätt att ”bli blind” för sin egen text. Då är det kanske bra med ett par extra ögon. Jag hjälper dig att bearbeta texten, förbättra läsbarheten, beakta målgruppen och vässa stilen. Dessutom språkgranskar jag texten och grammatiken så att du kan vara säker på att den förstås och förmedlas rätt. 

 • Referenser

  Företaget levererar översättnings- och tolkningstjänster för olika privata och offentliga organisationer och företag. Omfattande och bred erfarenhet garanterar ett gott resultat och ett smidigt samarbete.

  Översättning och tolkning Tiina Sjelvgren agerar som underleverantör till flera översättnings- och tolkningsbyråer, bl.a. 

  Bellcrest
  www.bellcrest.fi

  Delingua Oy
  www.delingua.fi

  Helsingforsnejdens kontakttolkcentral
  www.vantaa.fi/tulkkikeskus

  Helsingin Tulkkipalvelut Oy
  www.helsingintulkkipalvelut.fi

  Semantix
  www.semantix.fi

  Tammerfors universitet / språktjänster
  www.uta.fi/kielipalvelut

 • Prislista

  Översättningar: Faktureringsgrunden är densamma oberoende av språk. Kostnaden för en översättning beräknas i huvudsak efter antalet tecken i källspråket. Om kunden så önskar, ingår en extra språkgranskning i priset (beaktas i tiden som reserveras för arbetet).

  Tolkning: Oftast tillämpas ett dagsarvode. Vid kortare uppdrag, t.ex. mindre än tre timmar (inkl. resor), kan även ett halvdagsarvode komma i fråga.

  Priser

  Översättningar
  1 560 tecken (inkl. blanksteg) = 54,00 €/sida + moms eller 60 tecken (inkl. blanksteg) = 2,20€/rad + moms.

  Simultan- och konsekutivtolkning / konferenstolkning
  Be om en offert eller ring så berättar jag gärna mer.

  Språkgranskning, stilisering, lokalisering
  45 €/h + moms.

 • Kontakt

  Tiina Sjelvgren
  FM, översättare, EMCI-konferenstolk

  Översättning och tolkning Tiina Sjelvgren Ab
  Merikasarminkatu 2 B 23
  FI-00160 Helsingfors
  tel: +358 40 584 5872
  tiinaatsjelvgren.fi

  Gå gärna in på LinkedIn för mer information: